Vés al contingut

A Europa no li agraden els ciutadans
Unió Europea neix com un projecte econòmic, per buscar la pau a través de l’economia, sota el principi que si dos països tenen un tràfic econòmic superior a la suma dels seus projectes en defensa, aquests mai faran la guerra.

Realment, Europa estava en xoc després d’arrasar el continent per dues vegades en trenta anys, amb centenars de milions de morts. La Unió Europea té les seves arrels en un dels dos projectes que es van forjar per impedir una tercera gran guerra europea.

I es fonamenta en tres tractats inicials: el Tractat CECA: En base a el pla Schumann, sis països signen a Versalles un tractat per gestionar les seves indústries pesants d’una forma comuna, és el carbó i l’acer, l’Alsàcia i la Lorena. D’aquesta manera, cap país pot individualment fabricar armes de guerra per utilitzar-les contra l’altre, com passava en el passat.

Els Estats membres originaris són Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos signant-se el 15 abril 1951 A aquests estats se’ls anomena, “els sis”.

El Tractat constitutiu de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (Euratom), no sigui que algú faci una collonada i muntem una nova Hiroshima i el de la Comunitat Econòmica Europea (CEE), són signats pels Sis a Roma i a partir de llavors seran coneguts com “els Tractats de Roma”. La seva signatura és el 25 de març de 1957. En aquest últim tractat, el CEE, es creen les figures de l’Europarlament i la Comissió.

Més tard, se signen a Brussel·les els Protocols sobre els privilegis i immunitats concedits a les Comunitats Europees i sobre l’estatut del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. Això passa el 17 d’abril de 1957.

I de cop, el 1957, ja hem creat els tres poders
Un executiu … La Comissió Europea que té el Màxim poder
Un legislatiu … El Parlament Europeu amb el mínim poder, possiblement és el parlament amb menys poder de tots els que existeixen
Un judicial … El Tribunal de Justícia de la Unió europea que té el Màxim poder sobre les estructures judicials dels països.

Però, ¿Per governar que?

Si la unió que s’ha fet és per propiciar un mercat comú, no és una unió, ni política, ni social, sinó econòmica i per a l’economia. Per tant … La Unió europea està feta per i per «els mercaders» i les llibertats a defensar per aquesta institució, seran les del mercat.

No, no són les llibertats dels ciutadans, però tampoc els drets dels estats. No és un club d’estats.

L’Acord europeu de les quatre llibertats’, signat el 1986, l’anomenada Acta Única Europea, ho deixa ben clar. La consolidació d’un veritable mercat comú és un dels elements fonamentals del procés d’integració europea. Per aconseguir aquesta unitat de mercat, clau d’una Europa Unida, el Tractat de la Comunitat Europa i l’acerb comunitari estableixen les anomenades ‘quatre llibertats bàsiques’: … I no són el Dret a la vida, o a educació, són:
1. La lliure circulació de mercaderies.
2. La lliure circulació de persones
3. La lliure circulació de serveis
4. La lliure circulació de capitals

Realment, Als CIUTADANS, Fins a 2009, NI ESTAN NI ELS ESPERA.

És només a partir de l’entrada en vigor de la CARTA DELS DRETS FONAMENTALS DELS CIUTADANS DE LA UNIÓ, el 2009, que el ciutadà europeu és subjecte d’obligacions i drets. I hem de reconèixer-ho, les institucions no estaven preparades per a això, i de moment no saben com torejar els requeriments que els ciutadans els fan. Han aconseguit que la sobirania sigui europea de moltes facetes de la nostra vida, però tenir la competència comporta responsabilitzar-se’n.

Per si no se sap: Europa NO és signant de cap tractat internacional de Drets Humans.