Vés al contingut

S’amplien les bústies de denúncies


Les bústies de Denúncia de la Directiva 2019/1937, que abans eren només per a empreses de més de 50 treballadors i totes les administracions públiques van agafant més atribucions.

De només Whistleblowers, es generalitzen a totes les empreses i institucions, independents de la seva grandària, per altres temes.

Així s’ha d’entendre a l’haver entrat en vigor Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre,, del procediment d’actuació davant de l’assetjament sexual i a l’assetjament per no raó de sexe que desenvolupa l’article 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març,l, aprovada aquesta pel govern Rajoy.

S’estableix en ell que totes les empreses, independentment de la seva mida, han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per no raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat objecte d’aquesta.

El procediment, que té els mateixos requeriments que els demanats per la Directiva, s’identifica amb ella, en els mecanismes de protecció perquè no hi hagi represàlies.

Aquest procediment, que ha de preveure l’anonimicidad i la gestió externa i independent, es recolza en les indicacions contingudes en el punt 7 de l’Annex…
Disposicions aplicables per a l’elaboració de la diagnosi contingudes en el citat reglament.

L’anterior informació ha vingut confirmada, punt per punt per una consulta efectuada a la Secretaria General per a l’emprenedoria, la Igualtat en l’Empresa i de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d’igualtat. I aquí parlem de sancions de fins a 500.000 euros.

És el que hi ha; cada vegada fem servir més els mecanismes d’Europa.