Omet al contingut

El xiringuito de la AEPD


El present vídeo es podria titular també «amb un parell»

M’explicaré.

Resulta que el primer de juny de 2021, fa ja alguns mesos, es va adaptar el reglament intern de l’Agència de Protecció de Dades a l’RGPD, es va adaptar al Reglament europeu de protecció de Dades.

Això ens dóna seriosos dubtes sobre l’anterior reglament, i sobre tots els procediments sancionatoris oberts des de 2018, com a mínim En aquest nou reglament intern, es crea la figura de president, sense funcions sancionadores i també la del subdirector general de protecció de dades a qui se li doten, a aquest càrrec, d’aquestes facultats sancionadores, que ja no són aquestes facultats doncs, cosa del president.

A més, en la disposició addicional única del present nou reglament que va entrar en vigor el 2 de juny, se SUPRIMEIXEN, els òrgans directius de l’anterior agència.Se suprimeix la figura de director, se suprimeix la Inspecció de dades i també el Registre General de Protecció de dades.

No estem davant del cas, com veiem en el Consell General del poder judicial que els anteriors consellers estan en funcions perquè no s’ha nomenat els nous, però els càrrecs continuen existint En aquest cas els càrrecs estan suprimits. JA NO existeixen.

En la disposició transitòria única se’ns diu que serà el president, que ha de validar provisionalment i organitzarà l’estructura de l’Agència. El president, recordem, no ha estat nomenat.

Doncs bé, la cospedalista directora de l’Agència, continua exercint el seu càrrec, sou i cotxe oficial inclòs i el que és pitjor, resolent i sancionant.
Ni tan sols el pròxim president, que no ha estat nomenat, podrà exercir aquesta tasca.

Però l’important és estar i gaudir del poder que dóna el càrrec.

Jo ja soc vell, però quan estudiava dret, allà al segle passat, a això se li deia prevaricació i malversació de béns públics.

En fi, I a més continua representant-nos a Europa, com si la cosa no anés amb ella. Josep Jover